لیست قیمت بالابر ساختمانی تک فاز به همراه مشخصات و قیمت لیست انواع بالابر ساختمانی ایرانی و وچینی را در 6 جدول می توانید مشاهده نمایید. این جداول شامل مشخصات انواع بالابر ساختمانی ایرانی و چینی تک فاز با ظرفیت اسمی 350 کیلوگرم است.به جز بالابر اقتصادی سهند که لینک اطلاعات آن در اینجا قرار داده شده است شاسی تمام لیست بالابرساختمانی تک فاز ایرانی و چینی سهنداز لوله گازی شماره 6 با ضخامت 2.5 می باشد. طول ریل 3 متر و وزن آن 30 کیلوگرم است. بلبرینگ،تسمه،فولی،و تمام قطعات جانبی نو و درجه یک هستند.اطلاعات بیشتر از شاسی سنگین سهند را مشاهده نمایید.در لیست قیمت انواع بالابر ساختمانی 6 جدول وجود دارد. در ستون انتهایی و در قسمت مشخصات/قیمت لینک اطلاعات بیشتر آورده شده است.

توضیحات لیست انواع بالابر ساختمانی سهند

بالابر های سری 10 شامل مجموعه ای از بالابرهای ساختمانی باالکتروموتور استریم چینی و سایر قطعات درجه 1 ایرانی است. جدول شماره 2 مربوط به لیست قیمت بالابر تک فاز سری 11 است . این مجموعه شامل 18 بالابر ساختمانی باالکتروموتور تک فاز RMP LION ساخت چین می باشد. جدول شماره 3 و جدول شماره 4 لیست مشخصات و قیمت انواع بالابر ساختمانی ایرانی باالکتروموتور آسیا ایرانی و الکتروموتور موتوژن است که قیمت و مشخصات بیشتر آن را می توانید مشاهده نمایید. جدول شماره 5 لیست قیمت بالابر ساختمانی چینی تاپ ایتال است. تاپ ایتال یکی از بهترین الکتروموتور های چینی موجود در این مجموعه می باشد که به همراه گیربکس های دنده برنجی ساخت اصفهان و شاسی سنگین سهند تهران مجموعه ای از بالابر های درجه 1 بازار را تشکیل داده اند. جدول شماره 6 شامل مشخصات و لیست قیمت بالابر برقی ساختمانی با الکتروموتور بارلی ساخت چین است. بارلی الکتروموتور با کیفیت چینی می باشد.

جدول شماره 1-لیست انواع بالابر ساختمانی سهند سری 10- الکتروموتور استریم چین

ردیف

مدل

الکتروموتور

گیربکس

کلید

شاسی

مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1022/10

استریم - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1022/20

استریم - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1022/30

استریم - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1023/10

استریم - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1023/20

استریم - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1023/30

استریم - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1025/10

استریم - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1025/20

استریم - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1025/30

استریم - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1026/10

استریم - چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1026/20

استریم - چین

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1026/30

استریم - چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

جدول شماره 2-لیست بالابر ساختمانی سهند سری 11- الکتروموتور RMP LION چین

ردیف

مدل بالابر

الکتروموتور

گیربکس

کلید

شاسی

مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1121/10

RMP LION - چینی

VF86روانکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1121/20

RMP LION - چینی

VF86روانکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1121/30

RMP LION - چینی

VF86روانکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1122/10

RMP LION - چینی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1122/20

RMP LION - چینی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1122/30

RMP LION - چینی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1123/10

RMP LION - چینی

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1123/20

RMP LION - چینی

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1123/30

RMP LION - چینی

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1124/10

RMP LION - چینی

VF86 بهکار

چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1124/20

RMP LION - چینی

VF86 بهکار

چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1124/30

RMP LION - چینی

VF86 بهکار

چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

13

B-1125/10

RMP LION - چینی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

14

B-1125/20

RMP LION - چینی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

15

B-1125/30

RMP LION - چینی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

16

B-1126/10

RMP LION - چینی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

17

B-1126/20

RMP LION - چینی

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

18

B-1126/30

RMP LION - چینی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

جدول شماره 3-لیست بالابر ساختمانی سهند سری 12- الکتروموتور آسیا طرح الکو سمنان

ردیف

مدل بالابر
الکتروموتور
گیربکس
کلید
شاسی
مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1221/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 روانکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1221/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 روانکار آلومینیومی
پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1221/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 روانکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1222/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی

ویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1222/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1222/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1223/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

ویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1223/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1223/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1224/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار چدنی

ویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1224/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1224/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 بهکار چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

13

B-1225/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

14

B-1225/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

15

B-1225/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

16

B-1226/10

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

17

B-1226/20

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

18

B-1226/30

آسیا طرح الکو-ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

جدول شماره 4- لیست بالابر ساختمانی سهند سری 13- الکتروموتور موتوژن تبریز

ردیف

مدل

الکتروموتور

گیربکس

کلید

شاسی

مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1322/10

موتوژن - ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی
پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1322/20

موتوژن - ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1322/30

موتوژن - ایرانی

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1323/10

موتوژن - ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1323/20

موتوژن - ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1323/30

موتوژن - ایرانی

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1325/10

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1325/20

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1325/30

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1326/10

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1326/20

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1326/30

موتوژن - ایرانی

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

جدول شماره 5- لیست بالابر ساختمانی سهند سری 14- الکتروموتور تاپ ایتال چین

ردیف

مدل

الکتروموتور

گیربکس

کلید

شاسی

مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1422/10

تاپ ایتال -چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1422/20

تاپ ایتال -چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1422/30

تاپ ایتال -چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1423/10

تاپ ایتال -چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1423/20

تاپ ایتال -چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1423/30

تاپ ایتال -چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1425/10

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1425/20

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1425/30

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1426/10

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1426/20

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1426/30

تاپ ایتال -چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

جدول شماره 6- لیست انواع بالابر ساختمانی سهند سری 15- الکتروموتور بارلی چین

ردیف

مدل

الکتروموتور

گیربکس

کلید

شاسی

مناسب برای

مشخصات/قیمت

1

B-1522/10

بارلی - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

2

B-1522/20

بارلی - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

3

B-1522/30

بارلی - چین

VF86 بهکار آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

4

B-1523/10

بارلی - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

5

B-1523/20

بارلی - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

6

B-1523/30

بارلی - چین

VF86 سهند آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

7

B-1525/10

بارلی - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

8

B-1525/20

بارلی - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

9

B-1525/30

بارلی - چین

VF86 کاردان آلومینیومی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند

10

B-1526/10

بارلی - چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

11

B-1526/20

بارلی - چین

VF86 کاردان چدنی

پویا 25 آمپر آلومینیومی

سنگین سهند

12

B-1526/30

بارلی - چین

VF86 کاردان چدنی

پویان 30 آمپر عایق نشکن

سنگین سهند