بالابر ساختمانی ارزان قیمت با رعایت حداقل استاندارد .الکتروموتور چینی 48 کیلویی،گیربکس بهکار دنده از فسفر برنز و شاسی با ضخامت 2 میلیمتر و ریل 27 کیلویی
ادامه مطلب