کلید بالابر پویا

کلید بالابر پویا یکی از بهترین برندهای موجود در سطح بازار است. کیفیت پلاتین و گرانیت به کار رفته در این کلید به طوری است که جریان برق با کمترین میزان نشتی به الکتروموتور انتقال می یابد.
ادامه مطلب