سری 1022 بالابر ساختمانی سهند را بررسی مب کنیم . دینام، گیربکس ، کلید و شاسی در تعیین قیمت بالابر ساختمانی تاثیر گذار است.
ادامه مطلب