بالابر ساختمانی سه اسب

بالابر ساختمانی سه اسب یکی از انواع ابزار ساختمانی است که به منظور حمل بار استفاده می شود.
بالابر سه اسب 200 کیلو گرم بار را تا ارتفاع 20 متری جابجا می کند.

قطعات مهم در بالابر ساختمانی

دینام بالابر ساختمانی باید دارای سیم پیچ مسی باشد.
وزن سیم پیچ در انتخاب الکتروموتور اهمیت دارد. دینام را باید با توجه به حداکثر جریان مجاز سیم پیچ و با توجه به کارکردی که مد نظر داریم انتخاب نماییم. دومین قطعه با اهمیت در انتخاب بالابر ساختمانی گیربکس حلزونی است. گیربکس حلزونی باید دنده هایی از جنس فسفر برنز داشته باشد. البته فسفر برنز به برنج معروف است. بنابر این گیربکس های دنده برنجی به دلیل استهلاک پایین محبوب تر هستند. شاسی یا بدنه بالابر ساختمانی تک فاز باید استحکام کافی داشته باشد. جوشکاری و خم کاری ها به درستی و با دقت صورت گرفته باشد. طول ریل حتما باید در حدود سه متر باشد. کالسکه بهتر است پروفیلی انتخاب شود. ضخامت پایه و دسته ها بیشتر از 6 میلیمتر باشد.

نام گذاری بالابر ساختمانی

بالابر ساختمانی با نام های دیگر  همچون بالابر حمل مصالح و یا بالابر تک فاز نیز شناخته می شود. اما به دلیل اهمیت الکتروموتور  بالابر ساختمانی سه اسب تک فاز را اغلب با دینامش می شناسند. به طور مثال بالابر ساختمانی الکو آسیا، بالابر ساختمانی موتوژن، بالابر ساختمانی تاپ ایتال، بالابر ساختمانی بارلی، بالابر ساختمانی  RMP Lion و  . . . . بر اساس کاربرد و کاری که مد نظر ماست باید بالابر را انتخاب کنیم. دایم کار بودن ، میزان حجم کاری و ارتفاع کاری در انتخاب بالابر ساختمانی اهمیت ویژه ای دارد.