بتونیر یا میکسر بتن

بتونیر یا میکسر بتن یکی از ابزار ساختمانی است. به بتونیر ملات ساز و یا خلاطه نیز می گویند.
میکسر بتن توسط ظرفیت دیگ خود دسته بندی می شود. بتونیر تک فاز در حجم کمتر از 350 لیتر در دسترس است.
ملات ساز ها در دو نوع دنده زیر و دنده کمر در بازار موجود هستند.
نوع دنده زیر صدای کمتری در حین انجام عملیات تولید می کند. اما هزینه تعمیرات و نگهداری آن بیشتر است. ضمن اینکه به دلیل فشار زیاد سرعت تخریب دنده های زیرین بیشتر است.
در نوع دنده کمر دنده ها دورتادور دیگ چیده شده اند.
دیگ به کمک نیروی موتور به حرکت در می آید.موتور می تواند دیزلی و یا برقی باشد.

بتونیر برقی تک فاز

در انواع برقی با توجه به حجم دیگ الکتروموتور می تواند تک فاز و یا سه فاز انتخاب شود.
غالبا دیگ هایی که ظرفیت کمتر از 300 لیتر دارند با الکتروموتور تک فاز کار می کنند.
دیگ هایی با ظرفیت بیشتر از 500 لیتر از الکتروموتور های سه فاز استفاده می کندد.
برای تولید بتن و ملات فقط تا 70 درصد از ظرفیت دیگ را مجاز هستیم که درگیر کنیم.

ملات ساز برقی

ملات ساز در واقع بتونیر هایی هستند که در حجم های کم ساخته می شوند. مکانیزم عملکرد بتونیر و ملات ساز ها مشابه یکدیگر است. فقط چون حجم دیگ ملات ساز ها کمتر است شاسی و یا بدنه کوچکتری دارند .معمولا از این ابزار در ساخت و ساز های کوچک استفاده می شود.